> Hydranty
Hydranty
Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne mogą być podłączone za zgodą straży pożarnej do instalacji tryskaczowej.

Oszczędzamy dzięki temu na konieczności budowy dodatkowego rurociągu do zasilania hydrantów.

Foto van een haspelFoto van een hydrant

W takim przypadku przy doborze zbiornika trzeba przewidzieć jego dodatkową pojemność.