> Home
Czy ochrona przeciwpożarowa jest rzeczywiście potrzebna?
Oczywiście, ochrona przeciwpożarowa budynków jest wręcz konieczna. Historia pokazuje wiele pożarów, których można było uniknąć. Spowodowały one duże straty, zarówno w sferze materialnej i społecznej.

Firmy ubezpieczeniowe nie chcą brać na siebie ryzyka związanego z pożarem w obiektach, które nie posiadają instalacji automatycznego gaszenia. Przekłada to się na wysokie składki ubezpieczeniowe, nie zawsze gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku pożaru.

Wybór należy do przedsiębiorcy, czy chce stworzyć takie warunki prowadzenia firmy gwarantujące bezpieczeństwo jego pracownikom i zarządzanym majątkiem firmy. Rachunek ekonomiczny jest tylko jeden.
Eksperci firmy ABBS doradzą w znalezieniu najlepszego rozwiązania ochrony Państwa firmy.