> Sprinklerinstallatie
Sprinklerinstallatie
Op basis van gelijkwaardigheid kan de overheid (brandweer) een sprinklerinstallatie eisen als gelijkwaardigheid op een brandcompartiment groter dan 1.000m². Een verzekeraar zal een sprinklerinstallatie eisen wanneer het brandrisico te groot wordt om voldoende te worden afgedekt.

Een sprinklerinstallatie kent de volgende basis ingrediënten:
Foto Sprinklerinstallatie Een watervoorraad welke voldoende water kan leveren voor de tijdsduur van veelal 60 tot 90 minuten. Eén of meerdere pompen welke voor het transport van het water zorgdragen en voor een druk die hydraulische is berekend.
Opstelling van één of meerdere alarmkleppen. Op deze positie vindt de verdeling van de sprinklerinstallatie plaats welke verder in het gebouw gemonteerd is. De alarmkleppen geven het brandalarm door vanuit de sprinklerinstallatie naar de sprinklermeldcentrale. Foto Sprinklerinstallatie
Foto Sprinklerinstallatie Opstelling van één of meerdere alarmkleppen. Op deze positie vindt de verdeling van de sprinklerinstallatie plaats welke verder in het gebouw gemonteerd is. De alarmkleppen geven het brandalarm door vanuit de sprinklerinstallatie naar de sprinklermeldcentrale.
Sprinklerleidingen welke in stellingen of aan het dak bevestigd zijn.

Daknet Raab Karcher en Luifel Raab Karcher

Door middel van een sprinklermeldcentrale wordt de gehele installatie bewaakt op storingen en alarmen. Deze centrale zorgt ervoor dat de brandmeldingen worden doorgemeld naar de meldkamer van de alarmcentrale.